Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2014

bananashow
1113 0233 420
Reposted fromretaliate retaliate viapills pills
bananashow
7703 2de6 420
Reposted fromagowa agowa viapills pills

November 13 2013

bananashow
7678 f3d4 420
Reposted fromitoweryou itoweryou viamizuka mizuka
bananashow
Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamizuka mizuka
6843 90dd 420

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

bananashow
7251 3fd2
Reposted fromClary Clary viapanimruk panimruk
Healthy boost
Reposted fromweheartit weheartit viapsychoviolet psychoviolet
bananashow
Reposted frombiru biru viapsychoviolet psychoviolet
bananashow
bananashow
3685 c0ad 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
4338 b7be 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viasiarczan siarczan
bananashow
Ja zawsze radzę nowożeńcom: kłóćcie się ile chcecie, niech latają talerze, ale nigdy nie kończcie dnia bez zgody.
— papież Franciszek, mistrz !
bananashow
bananashow

"Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie."

— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromundertow undertow viasiarczan siarczan
bananashow
1765 0e37 420
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viatoskafkee toskafkee
9117 9388 420
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viaklaudiammt klaudiammt
bananashow
9579 2182 420
Reposted fromflesz flesz viaklaudiammt klaudiammt
bananashow
4009 5fdc
Reposted fromscorpix scorpix viamizuka mizuka
6862 a93a 420

laurenhooverart:

"Dancer" watercolor painting by me :) Lauren Hoover. (www.laurenhoover.com)

Reposted fromkevinpeterson kevinpeterson viamizuka mizuka
bananashow
5294 0867 420
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viamizuka mizuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl