Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2013

bananashow
ROZMOWA Z NIEOBECNĄ

nie odchodź 

zabierzesz co najwyżej ciało 
ale przecież Reszta 
i tak 
zostanie ze mną 

 1 
nazostawiałaś siebie 
Nieobecna 
wszędzie tam gdzie cię nie ma 
jest mi ciebie za dużo 

 2 
uwierz mi 
Nieobecna 
że 
musiałem odejść 
musiałem odejść 
po to 
by przekonać się że byłaś
najmądrzejsza 
najpiękniejsza 
najpotrzebniejsza 
wybacz 
ale gdybym nie odszedł 
nigdy bym o tym nie wiedział 

 3 
Nieobecna 
odezwij się czasem 
ciekawy jestem 
gdzie i z kim teraz 
umierasz
— jarosław borszewicz
Reposted frometa eta viasiarczan siarczan
1570 fd61 420
Reposted fromPoooly Poooly viasiarczan siarczan
7465 1675 420
Reposted fromSaddieEvans SaddieEvans viasiarczan siarczan
bananashow
8567 f59c 420
Reposted fromcontroversial controversial viadrrezed drrezed
bananashow
Nie chce żałować żadnych chwil, chociaż wiem, że nie było kolorowo. Nie chce zostawić żadnych łez, chociaż wiem, że czasem bolało. Uśmiechne sie do swoich myśli. Zcałuję z Ciebie cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytając siebie raz po raz, o nie.

Czy warto było szaleć tak - przez całe życie? Czy warto było spalać się - jak ja? Czy warto było kochać tak - aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już?
Bez żalu nie!
— O.N.A
Reposted fromakord akord viatoolong toolong
0919 160f 420
Reposted fromtisiphone tisiphone viasiarczan siarczan
bananashow
1613 67c9 420
Reposted fromadriannak adriannak viaowcaa owcaa
•.• I'm lovin' it •.• | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit viaFuel Fuel
bananashow
8072 761e 420
Reposted fromscorpix scorpix viamorphine morphine
5071 d666 420
bananashow
3494 05b2 420
Reposted fromsavor savor viamizuka mizuka
bananashow
0597 6a69 420
Reposted fromKaoru Kaoru viamizuka mizuka
bananashow
Nie warto robić niczego na siłę. Ani dla zysku. Ani po to, żeby coś komuś udowodnić.
Warto robić coś dlatego, że czuje się do tego pasję, miłość, fascynację.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viamizuka mizuka
bananashow
6627 38b3 420
Reposted fromlordfish lordfish viamizuka mizuka
bananashow
5727 ea90 420
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viamizuka mizuka
bananashow
5052 34bc 420
Reposted fromzawiatrakami zawiatrakami viamizuka mizuka
bananashow
7056 392b 420
Reposted fromeroth eroth viamizuka mizuka
bananashow
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamizuka mizuka
9022 3525 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaFuel Fuel
bananashow
7092 8731 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl